APMĀCĪBA "PILNVEIDĪBAS SKOLĀ PIRMSAVOTS"
, ,
,

...
(no Ješua vēstījuma)
Gribētāji nodarboties mācību grupās
(Dzirnavu ielā 100, Rīga, Latvija)
var zvanīt 29178625; 29118977;
vai rakstīt uz e-pastu  : biruta.pervoistok@inbox.lv
edvin.pervoistok@inbox.lv
Pilnveidības Skolas Pirmsavots radīšanas mēķis bija vēlme iepazīstināt pēc iespējas plašāku cilvēku loku ar iespējām patstāvīgi un intensīvi sevi garīgi pārveidot, atbrīvojot savus smalkmateriālos laukus un dzīves notikumus no nevēlamām enerģijām un notikumiem.
Skola radīta pēc Dievišķo Hierarhiju iniciatīvas to tiešā vadībā, sadarbībā un uzraudzībā.
Skolas uzdevums - dot metodes un metodikas, kuras ir spējīgas jūs ātri sagatavot intensīvām pārmaiņām Zemes enerģētiskajā stāvoklī, visos notiekošajos uz tās procesos, kuru daļa mēs esam, būt aktīviem dalībniekiem Jaunas dzīves radīšanā sev, saviem tuvajiem, cilvēcei un visam esošajam uz Zemes.
Apmācības „Pilnveidības Skolas Pirmsavots” mācību grupās paredz nodarbību apmeklēšanu, kurās tiek pasniegtas Skolas autorprogrammas. Tās ir spējīgas pietiekoši ātri atbrīvot mūsu enerģētiskos laukus un izplatījumus no tā, kas pievelk mūsu dzīvē nevēlamus notikumus, konfliktus, veido smagus procesus un sajūtas. Darbs noris ar tiešu Dievišķo Hierarhiju līdzdalību, pie kuru portāliem un kanāliem ir pieslēgti visi mācību procesa dalībnieki.
Parasti divu stundu nodarbība  norisinās vienu reizi nedēļā. Iegūtās metodikas tiek nostiprinātas mājās patstāvīgi nedēļas laikā, un tālāk tiek izmantotas pēc nepieciešamības.  Jau otrā mēneša beigās (ap 8. – 9.nodarbību) dzīves notikumos sāk veidoties pozitīvas pārmaiņas.
Nodarbību programma iekļauj sevī dažādas prakses, kas pārveido un optimizē energoinformatīvo stāvokli dažādās reālās dzīves sfērās, un tas ir :
o Fiziskā ķermeņa veselība
o Savstarpējās attiecības ģimenē
o Labklājība un komforts
o Dievišķā pāra veidošana
o Dzīve ārējā pasaulē
o Personības pārveidošana un pilnveidošana
o Garīgā pārveidošana
o Vienotas saiknes izveidošana ar mūsu planētu un citas reālās dzīves jomas, kuras ir nepieciešams optimizēt.
Ar ko mēs sākam kopīgo apmācību ciklu tālākam patstāvīgam darbam? Protams, ar pamata iniciācijām, veidojot saikni un komunikāciju ar dažādiem Dievišķiem spēkiem, kuri palīdz jums un ar to nodrošina jūsu darba rezultativitāti.
Bez visa tā ir enerģētiku pārveidojošs komplekso programmu cikls, kas aktivizē dažādus stāvokļus jūsu laukos. Tas ir nepieciešams, lai ar programmu metodiku tiktu vispusīgi aptverta tā energoinformācija, kas atrodas  problemātiskās situācijas vai sarežģītu savstarpējo attiecību pašos dziļumos, pirmsākumā.
Tieši tāpēc iepriekšējie posmi sastāv no saskarsmes veidošanas ar Dievišķajiem spēkiem, smalkmateriālo lauku pārveidošanas un dažādām aktivācijām, viss kopā veidojot bāzi rezultatīvam darbam.
Pats galvenais – katram ir būtiski mācīties patstāvīgi mainīt sarežģītas situācijas, jo neviens Skolotājs nevar būt klāt katru minūti un vienmēr.
Tādēļ kļūstiet paši sev par skolotājiem – tad viss notiks ļoti ātri!
Dzīves notikumi sāk mainīt savus akcentus, veidojas laimīgas „nejaušības”, un tās atnes vēlamo rezultātu. Viss piepildās un kļūst līdzīgs burvju pasakai!
Tagad, jaunajos laikos tas ir pieejams katram.
Mēs to jau esam izdarījuši, bet, ja sanāca mums, noteikti sanāks arī jums!