PILNVEIDĪBAS SKOLA
PIRMSAVOTS
„Pilnveidības Skolas Pirmsavots” energoinformatīvie un mācību izplatījumi ir orientēti uz visu gribētāju sagatavošanu to komfortablai ienākšanai nākamā evolūcijas loka, jaunās rases – Dievišķās Saules rases, kura dzīvo uz Zemes - dzīves izplatījumos. Tā ir tādas materiālās un garīgās dzīves organizācija, kāda dzīvības attīstības vēsturē uz Zemes un to apdzīvojošās pasaulēs un civilizācijās vēl nav bijusi.
Šāda jauna, grandioza Dievišķā nodoma realizācijā, kurā mēs piedalāmies, fiksējot materiālās pasaules realitātēs jaunus stāvokļus un enerģijas, mūs atbalsta Augstākie Dievišķie spēki. Jaunā civilizācija uz Zemes  - tas ir kopējs radošs projekts. Mēs visi varam būt aktīvi tā dalībnieki un jaunu dzīves apstākļu radītāji.
Kā epigrāfs mūsu centieniem lai kalpo brīnišķīgi Ralfa Valdo Emersona vārdi:
„Neej tur, kurp ved ceļš.
Ej tur, kur neviens nav bijis,
Un atstāj tur savas pēdas!”
Pievēršu Jūsu uzmanību!
Mirgojošās zvaigznītes mājas lapas lappusēs – tās ir atslēgas to enerģiju uztverei, ko satur ievietotie materiāli. Viegli noskaņojieties uz mirgojošajiem attēliem, it kā jūs saplūstu ar krāsu, enerģētisko saturu… Un lasiet, uzņemot sevī visu, kas staro no  teksta, visu, kas ir tā dziļākajos slāņos…
Novēlu radošu garastāvokli un sajūtas!

Ar Mīlestību Biruta Viktorija Komolova
PAR JAUNIEM LAIKIEM,
PAR JAUNU SĀKUMU SĀKUMU
Autore
Biruta Viktorija Komolova
08.01.2014.
Ir atnākuši gudrības un optimālas rīcības – pozitīvas rīcības – laiki. Tālab Jaunās Pasaules un Jaunās Dievišķās Saules rases izplatījumos graušanas un iznīcināšanas enerģijas nav vērts pielietot. Ir citas, jaunas metodes āriešu rases aizejošās civilizācijas programmu pabeigšanai. Jaunās civilizācijas izplatījumi – tā nav vienkārši konkrēta fiziska realitāte uz Zemes, tas lielā mērā ir mūsu enerģiju un mūsu apziņas komplekss stāvoklis, ar kuru mēs veidojam kopējo Zemes enerģētiku un savu dzīvi visos augšupejas plānos un līmeņos.
Tagad uz Zemi no Centrālās Saules pirmsākuma tiek vadīts liels daudzums jaunu enerģiju un metožu, lai sevī veidotu Dievišķo Saules rasi – Pilnīgo rasi.
Tiek veidotas jaunas Mācības un formējas sistēmu programmas ienākšanai jaunās pasaules iekārtas realitātēs. Tās ir jaunas metodes jaunai civilizācijai! Tieši jaunas un nevis optimizētas un pārveidotas vecās! Mēs visi esam jaunās pasaules iekārtas Radītāji un Veidotāji.
2013. bija treniņu gads jaunajām enerģijām, un tas jau ir aiz muguras. Tik daudz notikumu un savstarpēju attiecību procesi ir noslēgušies! Daudzi ir izjutuši sevi brīvus un spārnotus!
Protams, atsevišķas veco dualitātes un sadalīšanas stāvokļu atskaņas šad tad atgādina par sevi ar baiļu, aizvainojuma, apvainojumu uzplaiksnījumiem, notikumiem…
Un kā jūs pret to attiecaties? Vai no tūkstošgadu dzīlēm pacēlušas enerģijas ietekmē jūsu noskaņojumu un rīcības izvēli? Vai atmiņas par dzīves aizgājušiem noteikumiem viegli atstāj jūs, kā tikko jūs to sevī ieraugiet, pieņemiet un mierīgi, ar pateicību par iepriekšējo pieredzi atlaidiet to! Un tad nemiers vai bailes izzūd it kā pats no sevis. Nav vērts krist emocionālos uzliesmojumos un uz šāda pamata reaģēt un veidot notikumus! Labāk jau pie nepatīkamu stāvokļu pirmajām rašanās pazīmēm atstājiet augošo panikas vai sasprindzinājuma plūsmu, acumirklī nomierinieties un mūžīgā vienotībā ar Dievišķo plānu izsakiet savu nolūku atlaist šīs vecās enerģijas…
Ja jūs pats no sevis slēpjat nepatīkamo, maskējat veco, vainojat apkārtējos, ka jūsu dzīve nav tāda, kādu vēlaties, žilbināt ar liekulīgu smaidu, jūs radāt dualitātes un trīsdimensiju pasaules notikumus un ar to turiet šos stāvokļus uz Zemes.
Bet Dievišķais plāns ir spiests turēt uz Zemes jūsu enerģijas, jo jūs neesat gatavs tās ieraudzīt sevī, pieņemt, lai pēc tam atlaistu kā zaudējušas savu nozīmi. Jūsu izvēle ir dzīvot pa vecam, un Dievišķais plāns to pieņem. Tamlīdzīgas pozīcijas aizkavē jaunu iespēju un procesu stabilizāciju uz Zemes.
Bet var būt arī otrādi – aktīvi atveroties jaunam, uzmanīgi ieskatoties savos dziļākajos stāvokļos, jūs esat noskaņoti un gatavi slēgt dzīves programmas cilvēka veidolā, visus pieredzes apgūšanas posmus, mācoties atšķirt pretstatu un sadalījuma apstākļos, pārbaudījumos un grūtībās.
Pastāv lielā Dievišķā realitāte, kurā mūsu ķermenis ir daļa no tā vienotā veselā, kas notur uz Zemes esošo pasaules sakārtojumu ar tām enerģijām, no kā sastāvam mēs. Jo mazāk ir vecu, izkropļotu un liekulīgu stāvokļu, jo ātrāk mainīsies notikumi uz Zemes.
Jaunajā pasaules sakārtojumā vajag komfortabli ierakstīt savu bioloģisko ķermeni, savu jauno personību, ģimenes iekārtu, noskaidrot, kur un kā ārpasaulē atvērt savas spējas visu uz Zemes dzīvojošo cilvēku, pasauļu un valstību kopējam labumam.
Vārdu sakot, mums visiem vajag izvērst jaunu procesu un notikumu radīšanas programmas personīgajos un ģimenes izplatījumos, saskarsmē ar apkārtējiem. Un vajag zināt konkrēti – ko darīt, kā darīt, kādas zināšanas un informācija ir nepieciešamas, kādas mākas un specialitātes ir jāapgūst. Tālāk sekos reālas darbības, lai visu novirzītu prom no inertiem notikumiem un vecās un pierastās notikumu norises.
Nevajag cerēt, ka viss notiks meditāciju rezultātā. Meditācijas veido enerģētisko sadarbību, atbrīvo enerģētiku no bremzējošiem enerģētikas kodiem, no vecās pieredzes ietekmes. Bet meditācija nerada notikumu! Notikumu radām mēs paši ar savu aktīvu darbību!
Lai jaunajā Saules dzimšanas ciklā un dzīves realitātēs organizētu procesus, tiek radītas mūsu skolas – „Pilnveidības Skolas Pirmsavots” – programmas un metodes.
Praktiskais darbs ar enerģijām prasa dziļas zināšanas, kosmisko un Dievišķo likumu pieņemšanu un ievērošanu. Tas nodrošina pamatus gramatiski korektam un rezultatīvam darbam. Darbs ar enerģijām vairs nevar būt ezoteriskā hobija vai izklaides līmenī.
Kosmiskais un Dievišķais pasaules iekārtojums – tas ir rūpīgi formēts, savstarpēji saskaņots enerģētisko struktūru veidojumu, visdažādāko frekvenču vibrāciju – visām dzīves sistēmām - hologrāfisku daudzdimensiju matricu izplatījumu vienojumu vienojums.  Tās ir dzīvas enerģijas un izplatījumi, vislabāko Dievišķo Meistaru – konstruktoru veidoti, kuri būvē un uztur Visu Kosmosa Sfēru izplatījuma un visu bezgalībā mītošo sistēmu evolūcijas programmu savstarpējo saskaņu.
Uz šo dienu mēs vēl neesam gatavi no materiālās dzīves pozīcijām lauzt Dievišķo speciālistu veidotās matricas, daudzdimensiju izplatījumu režģus, hologrammas, kas rada kosmisko un Dievišķo kārtību.
Mums nav tiesību lauzt ne mūsu radītās kosmiskās un Dievišķas struktūras un sistēmas, izlemjot, ka kaut kas tur ir izdarīts nepareizi, bet mēs izdarīsim pareizāk.
Vispirms mums vajag savest kārtībā savus dzīves izplatījumus un savstarpējās attiecības, radīt sevī jaunus enerģētiskos stāvokļus, piepildītus ar Dievišķās tīrības un pilnības Gaismu. Tas kļūs par pamatu mūsu pārejai uz nākamo radīšanas pakāpi. Mēs taču esam ienākuši sagatavošanas izplatījumos jaunas dzīves organizācijai uz Zemes. Sāksim augšupejošo dimensiju izplatījumu pakāpenisku iepazīšanu.
Lielu uzmanību ir vērts pievērst pārmainām mūsu fiziskajā ķermenī. Ir pienācis laiks izjust sevi ne tikai par savu dzīves notikumu, bet arī savas bioloģiskās formas radītāju un veidotāju. Tas nav vienkāršs process, bet mēs to varam izdarīt.
Mūsu ķermenis – tās ir dažādu frekvenču vibrāciju enerģijas, blīvas, ļoti stabilas un strukturētas. Tālab pieiet apzinātas procesu vadīšanas metodēm mūsu ķermenī  vajag ļoti nopietni, saprotot, ka vieglprātība un pavirša attieksme nedos vēlamo rezultātu.
Liels sagatavošanas darbs aktivizāciju un enerģētisko prakšu fiziskajam ķermenim radīšanā jau ir veikts. Metodes pilnveidojas un saskaņojas ar jaunā evolūcijas un Augšupejas loka programmām. Viss ir pieejams praktiskai lietošanai.
Tiek radītas prakses visdažādāko dzīves sfēru organizēšanai. Mums ir ļoti daudz plānu un uzdevumu topošajam laikam! Mums palīgā nāk Augstas Dievišķas būtnes, gatavas apmācīt mūs jaunām zinībām!
Mācīsimies būt gudri, enerģētiski izglītoti, īsti radītāji savu dzīves notikumu radīšanas izplatījumos!